Hoşgeldiniz 23 Ekim 2019 Çarşamba

Softtech’e‘En İyi Kurum İçi Girişimcilik Projesi’ ödülü

9 Nisan 2019 | Haberler
Türkiye’nin yerel sermayeli en büyük yazılım şirketi Softtech, kendi bünyesinde geliştirdiği GullsEye Lojistik Teknolojileri A.Ş. ile Corporate &Startup Day kapsamında ‘En İyi Kurum İçi Girişim Projesi’ kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.


Endeavor Türkiye, TOBB GençGirişimcilerKurulu, ÖzyeğinÜniversitesive Startup Dergisi’nin de işortaklarıaralarındabulunduğu, Corporate &Startup Day etkinliği,Bizz Consulting tarafından04 Nisan PerşembegünüWhyndham Grand Levent Hotel’de gerçekleşti. Startup 100 listesininbelirlendiğietkinlikte, GirişimciKurumlarÖdülleride yapılantörenlesahiplerinibuldu.

Ana faaliyetalanlarındanfarklıalanlarayönelikyenibirprojesunarakgeliryaratanfirmalaraverilenGirişimciKurumlarÖdülleri, adayprojeninfaaliyetalanınayaptığıetkiveciroyagöredeğerlendirildi. ‘EnİyiKurumİçiGirişimProjesi’ kategorisindebirinciliködülünüalanSofttech, lojistiksektörüneyönelikGullsEyeTerminal İşletimSistemi’nihayatageçirdi. KurumiçigirişimçalışmalarıkapsamındaşirkethalinialanGullsEye, bugünGullsEyeLojistikTeknolojileri A.Ş, olarak10limanaaktifhizmetveriyor.Limanlar için bir otomasyon sistemi olarak başlayan proje, Softtech’in kurum içi girişimcilik destekleriyle bugün 13 kişiye istihdam sağlıyor.

Ödülü T.C. Sanayi ve Tekonoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır veÖzyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk’den alan Softtech Genel Müdürü Murat Ertem, ödül töreninden sonra yaptığı açıklamada “Kurum içi girişimciliğin temelinde inovasyon olsa da cesaret, birliktelik ve tutkuyla gerçekleşebileceğine inanıyorum. Softtech çatısı altında küçük bir proje iken böyle bir kültürün içinden doğan ‘GullsEye’, bugün kendi sektöründe dünyadaki devlerle rekabet edebilecek güçte bir marka oldu” dedi.

SofttechHakkında: 2006 yılındanbuyana İstanbul, Ankara, San Francisco veŞanghay’dabulunanofisleriyletoplam 8 farklı lokasyonda 1000’i aşkınprofesyonelkadroylaTürkiye’ninenbüyükyerelsermayeliyazılımşirketidir. Bankacılıkvefinanssektöründekitecrübesi, gücüvedeneyimliinsankaynağıilefarklıalanlardafaaliyetgösterenişortaklarına, müşteriodaklıçözümlergeliştirmektedir.