Hoşgeldiniz 21 Şubat 2019 Perşembe

“ANNEM GELİNLİKLE GÖRÜNCE DUYGULANDI”

13 Haziran 2018 | Magazin
ALMİLA ADA SAGAZA GELİNLİKLE BÜYÜLEDİ “ANNEM GELİNLİKLE GÖRÜNCE DUYGULANDI”


 “Cennet'inGözyaşları” dizisindeCennetkarakteriyleekranagelenAlmila Ada, 17 HaziranPazargünüyayınlanacakolandizinin 36.bölümündeSagazaimzalıgelinliğiyleizleyenleribüyüleyecek.

Türkiye’devedünyamodasındasesgetirentasarımlarsunanSagaza, 2018 Bridal/Gelinlikkoleksiyonuyladizilerintercihiolmayadevamediyor. Koleksiyondanromantikbir model tercihedenAlmila Ada, “Gelinlikgiymekçoğugençkızınhayalisanırım. Diziiçin bile olsatatlı, heyecanlıbirduygu.Gelinlikprovasındanasılbirgelinlikgiyeceğimiseçerkenözellikle o atmosferdekendimigerçektendüğünehazırlanıyorgibihissettim.Ailemözellikleannembenigelinliklegörünceduygulandı. Tabiiçekimiçinaynıgelinliğisaatlercebirkaçgünboyuncagiyincehevesimialdımdiyebilirim.” dedi.