Hoşgeldiniz 21 Şubat 2019 Perşembe

ZOHAK FilmininGalasıYapıldı

8 Haziran 2018 | Magazin

BaşrolleriniErkanÇelik ve SedaKement ’in paylaştığı gerilim-dram türündeki Zohak filminin galası 6 Haziran Çarşamb agünü, İzmit 41 Burda AVMC inemaximum’da gerçekleştirildi. Çekimleri İzmit’te gerçekleşen özgün senaryosu ile dikkat çeken filmin galasına film ekibi, oyuncular, İzmit Belediye Başkanı Yardımcısı Güray Oruç katldı. 8 Haziran’da vizyona girecek filmin yönetmeni aynı zamanda yapımcısı Adem Uğur, “Güzelbir film çektik. Korku filmi diyoruz ama değil. Drama-gerilim tarzı diyebiliriz. İyi bir iş çıkardığımıza inanıyorum” dedi.


 VizyoniçingünsayanZohak filmi içinçekimyeriİzmit’te gala düzenlendi. Geceyekatılanlar gala öncesiiftaryemeğindebirarayageldi.İftarınardındangalanınyapılacağıyerde basın mensuplarınaaçıklamalardabulunanAdemuğurilebirlikteyapımcılığıüstlenenFerideGören, “Standartlarındışındabr film oldu. Filmi geçen yıl İzmit’tebelediyedesteğiileçektik.Korku- gerilimtarzındabir film. Biz çekerkençokçokmutluolduk.Bizlereherkesindesteğioldu.Filmimizeçokgüveniyoruz ”diyekonuştu.

MarkaŞehirOlmaYolundaİlerliyoruz

ÇokheyecanlıolduklarınıbelirtenİzmitBelediyeBaşkanYardımcısıGürayOruç,İzmit'te, İzmitmarkasıaltındabir film çekilmesindençokmutluolduklarınısöyledi. Oruçsözlerineşöyledevametti: “Feridehanım 26 yaşındaama biz de bir o kadargenç ve vizyonerbirbelediyeyiz. Bugünekadarİzmitpişmaniyesiyle, simidiyletanınanbirşehirdi. Ancak son yıllardaİzmit'ingazozunu, İzmit'in 3 bin yıllıktarihini, İzmit'in film platolarınıkonuştuğumuzbirmarkaşehirolmayolundaeminadımlarlailerleyenbirşehirhalinegeldik"

EtkileyiciHikaye

Psikolojikbirtravmanınen yoğun halininyansıtıldığı film bilmeceleriileseyirciyisadecekorkutmuyoraynızamandanizleyicinin filmi yaşamasınısağlıyor. Filmde, tehlikelibircintarafındanelegeçirilenRüstemisimlikarakter, küçükkızıCanan'ıngözüönündeeşiniöldürdüktensonrakendisinielegeçirencinibirkutuyakoyarakbirgölündibineatması, ardındankutudaki 'Zohak' isimlicininbirşekildekurtularak Canan isimlikarakteretekrarmusallatolmasıanlatılıyor.Filminoyuncukadrosunda Gamze Bayraktaroğlu, Seyhan Arman, Gizem Nur Doğa, Ahmet Özyavuz, Abdullah Şekeroğlu, Bülent Yaşık, Anıl Yıldız, NigarNavruzova ve Burak Gürsesyeralıyor.