Hoşgeldiniz 24 Ocak 2019 Perşembe

Sakıp Sabancı Aramızdan Ayrılışının 14. Yılında Anıldı

11 Nisan 2018 | Ekonomi
Sakıp Sabancı Aramızdan Ayrılışının 14. Yılında Uluslararası Araştırma Ödülleri ile Anıldı
http://sakaryatv.net/v/bwvsYVcGu8g


 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü’ne New York Üniversitesi’nden Adam Przeworski layık görüldü.

http://sakaryatv.net/v/bwvsYVcGu8g

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı:

< >Farklı özellikleri ve nitelikleriyle, ülkemizin bölgesel ve küresel sorunlara çözüm bulmada etkin, güçlü ve istikrarlı olabilmesi için; bilgi üretimi, araştırma, bilimsel düşünme ve tartışmaya önem verilmelidir. Bu üç alan da, ülkemizin dünyayla birlikte olmasını, birlikte çalışmasını gerektiriyor.Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı, sadece fen bilimlerinin değil, sosyal bilimlerin de aynı derecede desteklenmesi gerektiğine inanırdı. Vizyoner kişiliğiyle, bu anlayışı kalıcı hale getirmek için, Türkiye’nin sosyal bilimler alanında verilen ve uluslararası boyutu olan “tek” akademik ödülünü ihdas etti. 
< >Columbia Üniversitesi Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi 4 Mayıs’ta açılıyor. Merkezin, Türkiye Çalışmalarının yürütüldüğü referans noktalarından biri olacağına inanıyoruz.

Eşit ağırlıklı verilen üç “Makale Ödülü”nü ise; 

< >Popülizmin Cazibesi ve Seçkin Söyleminin Rolü: Türkiye'den Örnekler” başlıklı makalesiyle Selim Erdem Aytaç “Demokrasinin Yıkımı: Otokrasi Heveslilerinin Stratejik Tercihleri” başlıklı makalesiyle İpek Çınar,"Demokratik Gerileme ve Popülizm Arasındaki Seçmeli İlişkiler: Karşılaştırmalı Perspektifte Türkiye ve Macaristan Vakası”başlıklı makalesiyle Berk Esen layık görüldü.

Ödül töreninin açış konuşmasını Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı yaptı. Ödülün bu yılki jüri başkanı Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi Özge Kemahlıoğlu da gerekçeli kararlarını açıkladı. Jüri özel ödülünü kazanan Adam Przeworski’nin demokrasinin bir siyasi rejim olarak tanımlanmasına katkıda bulunduğunu söyleyen Kemahlıoğlu, Przeworski’nin bu tanımında seçimlere ve belirsizliğe odaklandığını vurguladı. Buna göre demokrasi, birbirlerinin tercihlerini bilmeyen her vatandaş için seçim sonucunun olasılık olarak kaldığı bir siyasi sistem.

Jüri ödülünü alan Adam Przeworski’nin bu konudaki çalışmalarının literatürün gelişmesinde kritik rol oynadığını belirten Özge Kemahlıoğlu, araştırmalar sonucunda ülkelerin belli bir ekonomik kalkınma seviyesini geçtikten sonra demokrasilerini pekiştirdiklerini ve bu ülkelerde demokrasinin çökmediğinin ortaya çıktığını söyledi.

Konuşmaların ardından, Adam Przeworski Jüri Özel Ödülünü; Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zehra Sayers’ten aldı. Makale ödülleri sahipleri ise ödüllerini Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sevil Sabancı, Melisa Tapan ve Rektör Prof. Dr. Zehra Sayers’ten aldı.

13 yılda 31 ülkeden 370’i aşan başvuru

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri, Sabancı Üniversitesi tarafından merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine “Türk ve İslam Sanatı, Türkiye’nin tarihi, ekonomisi, sosyolojisi” konularında ihdas edilmiş, 13 yıldır düzenlenen bir ödül programıdır. Sabancı Üniversitesi bünyesinde, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile İstanbul Politikalar Merkezi liderliğinde yürütülüyor. Yarışmaya başvuran makalelerin değerlendirmesi bağımsız ve uluslararası bir jüri tarafından yapılıyor.Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kapsamında son 13 yılda Türkiye’nin ekonomisinden dış politikasına, tarihinden toplumsal dinamiklerine kadar çeşitli konularda çalışmalar ödüllendirildi. Tüm dünyadan büyük ilgi gören ve 13 yıldır verilen ödüle, 31 ülkeden 370’i aşan başvuru oldu.

Mütevelli Heyeti ve Sakıp Sabancı Ailesi kararı ile 2015 yılından itibaren Sakıp Sabancı Uluslararası Anma Töreni kapsamında gerçekleştirilen ödül çerçevesinde geçtiğimiz yıllarda, “Demokraside Denge ve Denetleme: Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Türkiye”, “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Türkiye’de Çeşitlilik İçerisinde Birlikte Yaşamak, Diyalog ve İşbirliği”, “Türkiye’de Yeni Merkezler: Kentlerde Ekonomi, Eğitim, Sanat ve Barış”gibi ülke gündeminin öncelikli konuları ele alındı.2017 yılında “Gündelik Yaşamda Türkiye Kökenli Avrupalılar” konusunda verilen ödülün, bu yılki konusu ise “Türkiye’de ve Dünyada Demokratik Yönetişim ve Birlikte Yaşamaya Yönelik Tehditler” oldu.

Her yıl olduğu gibi, 2019 yılında da Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma ödülleri güncel bir konuyu akademik platforma taşıyarak, bu konuda çalışan akademisyenleri, özellikle de genç sosyal bilimcileri desteklemek amaçlanıyor. Ödülün 2019 yılı araştırma konusu Küresel Karmaşada Çok Taraflılığın Geleceği: Güvenlik, Ekonomi ve Demokrasiyi Yeniden Düşünmek”olarak açıklandı.

Ödül Jürisi

Bu yılki ödülün jüri başkanlığı görevini Sabancı Üniversitesi SSBF Öğretim Üyesi Özge Kemahlıoğlu üstlendi. Uluslararası jüride; Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi SSBF Öğretim Üyesi Ayşe Kadıoğlu, Columbia Üniversitesi’nden John D. Huber, Yale Üniversitesi’nden Milan Svolik, The University of North Carolina’dan Dr. Dimitar Bechev, Gothenburg Üniversitesi’nden Ellen Lust yer aldı.

 

Adam Przeworski hakkında

Adam Przeworski, New York Üniversitesi'nde Carroll ve Milton Petrie Siyaset Kürsüsü Başkanıdır.

Varşova Üniversitesi Felsefe ve Sosyoloji Bölümü'nden lisans derecesine sahip olan Przeworski, Northwestern Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi, Polonya Bilimler Akademisi'nden ise Sosyoloji dalında doktora dereceleri aldı. Chicago Üniversitesi ve Washington Üniversitesi'nde dersler verdi. Profesör Przeworski'nin ödülleri arasında Johan Skytte Ödülü ve Woodrow Wilson KitapÖdülü sayılabilir.  

Profesör Przeworksi, ‘ekonomik faktörler ve siyasi rejimler arasındaki ampirik ilişkiler’, ‘demokratik iktidarlar altında ekonomik sonuçlar’, ‘siyasi rejimlerin kuramsal tanımları’ ve ‘geçiş sürecinde yer alan siyasi aktörlerin stratejik tercihleri’ üzerine yürüttüğü araştırmalarla demokrasi çalışmalarına katkı sunuyor.

Yazarı olduğu kitaplar arasında; Capitalism And Social Democracy (Kapitalizm ve Sosyal Demokrasi), Democracy And The Market: Political And Economic Reforms In Eastern Europe And Latin America (Demokrasi ve Serbest Piyasa: Doğu Avrupa ve Latin Amerika'da Siyasi ve Ekonomik Reformlar), Democracy And Development: Political Regimes And Material Well-Being In The World, 1950-1990 (Demokrasi ve Kalkınma: Dünyada Siyasi Rejimler ve MaddiRefah, 1950-1990), Capital Democracy and the Limits of Self-Government (Sermaye Demokrasisi ve Özyönetimin Sınırları) ile Why Bother with Elections? (Seçimlere Ne Gerek Var?) sayılabilir.

 

 

 

 

 

http://sakaryatv.net/v/bwvsYVcGu8g