Hoşgeldiniz 25 Mart 2019 Pazartesi

“Automechanika Istanbul” da!

6 Nisan 2018 | Ekonomi

Yerli otomobil projesine hazırlanan
Otomotiv sektörünün gözü “Automechanika Istanbul” da!


Messe Frankfurt Istanbul UluslararasıFuarcılıkve Hannover Fairs Turkey Fuarcılık işbirliği ile düzenlenen dünyanın en büyük 3. otomotiv fuarıAutomechanika Istanbul, 5-8 Nisan tarihleriarasında38ülkeden1.300’ün üzerindekatılımcıyı, sektörprofesyonelleriilebirarayagetiriyor. Otomotivüretimveonarımsistemlerinedair son teknolojiürünlerinsergileneceğiAutomechanika Istanbul,Türkiye’ninkonumuitibarıileçevreülkepazarlarınayatırım yapmayı hedefleyen tüm yerli ve yabancı firmalar için bölgenin en önemli uluslararası ticaret platformu olarak öne çıkıyor. Fuar5-8 Nisan tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Türkiye’ninihracatşampiyonuotomotiv sektörünün en büyük buluşma platformu Automechanika Istanbul bugün kapılarını açtı. Ekonomi Bakanlığı desteğiyle organize edilen ve bölgenin en dinamik ve kapsamlı otomotiv etkinliği olan Automechanika Istanbul‘da, dört gün boyunca otomotiv üreticileri son teknoloji ürünlerini dünya genelinden önemli sektörel alıcılara tanıtma fırsatı bulacaklar.

Dünya genelinde 38 ülkeden1.352 katılımcı firmayı ağırlayan fuarın açılış töreninde konuşan Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları söyledi;

“Türkiye sanayi her alanda ileri teknolojili üretime odaklanıyor, Türkiye heyecanla yerli otomobilin sahaya çıkmasını bekliyor.Yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçecek yerli otomobil projesinin itici gücü Türk otomotiv sektörünün rekabetçi yapısı olacak.Türkiye Otomotiv sektörü ihracat şampiyonluğunu son 12 yılda kimseye kaptırmadı.Tüm bu süreç boyunca “Automechanika Istanbul” da sektörün ana buluşma merkezi oldu.Otomotiv endüstrisinin yeni hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşacağına, bu yolda en büyük destekçisinin de “Automechanika Istanbul” olacağına inanıyoruz.”

AutomechanikaIstanbul’un Frankfurt ve Şanghay’dan sonra dünyanın en büyük 3.OtomotivfuarıolduğunadikkatçekenMesse Frankfurt Istanbul GenelMüdürüTayfun Yardımşunlarısöyledi;

“AutomechanikaIstanbul’unenönemliözelliğiTürkiye’ninuluslararasıfuarlarındanbiriolup %50’sinin yabancıkatılımcılardanoluşmasıdır.Fuarda, dünyanındörtbiryanındanbireyselkatılımcılarınyanısıra, enyenivefarklıürünlerinsergileneceğiAlmanya’danÇin’ekadar12ülkepavilyonuyeralmaktadır. Son yıllardayabancıfirmalarınyoğunilgivetalebiilebüyümeyedevamedenfuar, Avrupa, OrtaDoğu, KuzeyAfrikave CIS ülkeleribaştaolmaküzereçoksayıdaülkedensektörprofesyonelinibirarayagetirecek. OtomotivendüstrisinintümürünveservisgruplarınahitapedenAutomechanika Istanbul, katılımcısıolanyerliüreticilerinede önemliişfırsatlarısunacak.”

AutomechanikaIstanbul’aEkonomiBakanlığı’ndanalımheyetidesteği

Automechanika Istanbul buyılAlımHeyetiProgramıçerçevesinde11ülkeden 37uluslararasıdelegasyonaevsahipliğiyapıyor. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi başta olmak üzeredünyanınbirçokülkesinden satın almacıheyetlerifuardaağırlanırken, katılımcıfirmalarlapekçokuluslararasıalıcıyı bir araya getiren fuar aynı zamanda çevre ülke pazarlarına yatırım yapmayı hedefleyen tüm yerli ve yabancı firmalara da yeni iş anlaşmaları sağlama fırsatı sunuyor.  Bununyanısıra, Türkiyegenelindenmeslekveticaretodalarıişbirliğiile28 ilden110 otobüs de AnadoluHeyetiçalışmalarıkapsamındafuarziyaretindebulunacak.

OtomotivEndüstrisindeGeleceğinTeknolojileriAutomechanikaIstanbul’da

Automechanika Istanbul’da bu yıl yeni ürün gruplarıyla birlikte yerli ve uluslararası firmalar; Parça&Sistemler, Bakım &Onarım, Aksesuarlar & Tuning, Madeni Yağ, Reifen Lastik ve Jant, Akü, E-mobility, Araç Yıkama & Bakım Merkezi olmak üzere özel oluşturulan bölümlerde yenilikçi ürünlerini sergileme fırsatı bulacak. Birçok etkinliğe ve özel tanıtım alanlarına da ev sahipliği yapan fuarda,sektör profesyoneli konuşmacıların sunumlarıyla; çeşitli seminer, atölye ve etkinlikler düzenlenecek.

12. kez düzenlenen Automechanika Istanbul Fuarı bünyesinde, bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan E-Mobility ve Geleceğin Teknolojileri Alanı, mobilite ve geleceğin teknolojileri konusundaki yenilikçi fikirler ve ürünler için bir buluşma noktası olacak.

Otomotiv ana sanayi, tedarikçiler ve yeni girişimciler bu alanda alternatif sürüş sistemleri, otonom sürüş, otomobil üretiminde yaşanacak gelişmeler, geleceğin filo yönetimi, akıllı şarj istasyonları, data yönetimi, alternatif yakıt teknolojileri konusundaki çalışmalarını sergileyecek.Aynı zamanda uzaktan bakım, telediagnostik, pil ve akü alanındaki heyecan verici teknolojik gelişmelerin tartışılacağı sunumlara yer verilecek.

Elektrikli araçların yaygınlık kazanmasıyla birlikte Automechanika Istanbul’da bu yıl ilk defa otomotiv sektörünün gündeminde önemli bir yer tutan şarj istasyonları konusu ele alınıyor.Bu yıl yine bir ilk olarak Bakım&Onarım ürünlerinin sergilendiği 14. Salon‘da Araç Yıkama ve Bakım özel bölümünde cam filminden araç temizliğine, seramik kaplamadan göçük düzeltmeye kadar birçok alanı kapsayan özel eğitim programları da düzenlenecek.

Partnerler&Destekleyenler

AASA- Satış Sonrası Otomotiv Tedarikçileri Derneği, APRA - Otomotiv Parçaları Yeniden İmalatçıları Derneği, AKÜDER- Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği, ASA – Otomobil Servis Ekipmanları Üretici ve İthalatçıları Derneği (Almanya), AUSDER- Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği, EGEA - Avrupa Garaj Ekipmanları Birliği (Belçika), FIGIEFA – Otomotiv Yenileme Pazarı Distribütörleri (Belçika), HDMA – Ağır İş Aracı Üreticileri Birliği, Kompozit Sanayicileri Derneği,  İTO – İstanbul Ticaret Odası, MEMA – Motor Ekipmanları Üreticileri Birliği, OAC - Denizaşırı Otomotiv Konseyi, OIB – Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, OSS – Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği, OTOMDER- Otomotiv Mühendisliği Derneği, TAYSAD – Türkiye Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği, TEHAD - Türkiye Elektrikli ve Hibrid Otomobiller Platformu, TOBFED -  Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu, ZDK - Almanya Alman Motor Endüstrisi ve Tamir Federasyonu, TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, KOSGEB - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı.