Hoşgeldiniz 20 Ocak 2019 Pazar

“ÜstünBaşarıÖdülü”neLayıkGörüldü

15 Aralık 2017 | Haberler
Kültür2000 KolejiAnadoluLisesiY-MUN ’17 Konferansı “ÜstünBaşarıÖdülü”neLayıkGörüldü

 AkademikniteliklibirBirleşmişMilletlersimülasyonu olan MUN Platformunda Kültür2000 KolejiAnadoluLisesi Model BirleşmişMilletler (MUN) Kulübüüyelerineanlamlıödül.

Kültür2000 Koleji MUN Kulübüöğrencileri, Türkiye çapındaliselerinyanısıraprestijliüniversitelerindeyeraldığı ve buyıl10. keredüzenlenen Y-MUN’17 konferansında, “ÜstünBaşarıÖdülü”nelayıkgörüldü.

14 komitearasındanAsyaişbirliğikomitesinde Türkiye delegesinitemsilenbuödülelayıkgörülen Kültür2000 Kolejiöğrencileri, MUN etkinliğindediplomasiyi, uluslararasıilişkileri ve BirleşmişMilletlerinişleyişinideneyimlemeolanağınasahipoldular.Öğrencilerin,delegeolarak belli ülkeleri ve BirleşmişMilletlerkurumlarınıtemsilettiklerieğitselbirsimülasyonolan MUN;geneldekonferans, panel, çalıştayveya forum usulüyleyürütülentoplantılarıiçeriyor.BirleşmişMilletler'inkendisitarafından da tanınan ve desteklenenbukonferanslarsayesindekatılımcılardahaönceakıllarınagelmeyenkonularüzerindearaştırmaolanağıbulupbilgidüzeylerini ve dünyayabakışlarınıgeliştiriyorlar.