Hoşgeldiniz 12 Aralık 2018 Çarşamba

Bayer Genç Bilim Elçileri Projesinin Yeni Dönemi Başladı.

14 Kasım 2017 | Haberler

2017 – 2018 dönemisüresince 8 yeni ilde eğitim çalışmalarını gerçekleştirecek olanBayer Genç Bilim Elçileri,proje kapsamında 5000 çocuğa ulaşmayı hedefliyor


 Bayer Türk ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın hayata geçirdiği “Bayer Genç Bilim Elçileri” projesinin altıncı yıl çalışmaları tüm hızıyla başladı.

2011 yılından bu yana yürütülen projeyle Bayer,ilköğretim çağındaki çocukları gelecekte bilim insanı olma yönünde yüreklendirerek çocukların bilim okuryazarlığı becerilerinide artırmayı amaçlıyor.Bilime ilgi duyan ve çevresini eğiten gençler yetiştirmeyi hedefleyen proje,başladığı günden beri 2 bin bilim elçisi gençyardımıyla28 bin çocuğa ulaştı.

Bayer olarak, geleceğin sorunlarına çözüm arayan bilim insanlarıyetiştirmeye katkı sağlayacak bir proje yürüttüklerine dikkat çeken Bayer Türk Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü Nevra Çağman,  “2011 yılından bu yana yürüttüğümüz “Bayer Genç Bilim Elçileri” projemizin Türkiye için çok büyük bir önem taşıdığını düşünüyoruz. Bilim okuryazarlığının ve çocukların bilime yönelik ilgilerinin artırılması, ülkemiz için gerçek bir ihtiyaç. Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi ile öğrencilerle kaliteli zaman geçirerek hem eğlenmelerini, hem de bilimden korkmak yerine bilime ilgi duymalarını sağlamayıhedefliyoruz. Amacımız, projemizin tüm Türkiye'ye yayılmasını sağlamak” dedi.

Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi’nin iki aşaması bulunuyor; ilk aşamada gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşan Bilim Elçileri, “Bilim Okuryazarlığı” başlığı altında formal olmayan eğitim modülleriyle tasarlanmış bir eğitime katılıyor.Coçuklarla doğru iletişim ve bilim okuryazarlığı konularında bir dizi eğitimden geçen gönüllü gençler eğitimin sonunda öğrendikleri tüm bilgileri katılımı teşvik eden, uygulamalı yöntemler yardımıyla ilköğretim öğrencilerine aktarmaya hazır hale geliyor ve ilköğretim çağındaki çocukların bilime ilgi duymalarını ve bilimi sevmelerini sağlamak üzere, okullarda bir dizi etkinliği hayata geçiriyor.

.Bilim Elçileri, projeyi farklı illerde uygulayarak 2017 - 2018 döneminde de öğrencilere ulaşmaya devam edecek.

Projenin eğitimleri Aralık ayından itibaren Kilis, İstanbul, Muş, Zonguldak, Sakarya, Aksaray, Uşak ve Çukurova’da; İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri‘nin belirlediği ilköğretim okullarında gerçekleştirilecek.

Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi Hakkında Bayer Türk’ün TOG ile birlikte gerçekleştirdiği “Bayer Genç Bilim Elçileri” projesi ilköğretim çağındaki çocukları gelecekte bilim insanı olma yönünde yüreklendirerek Türkiye’de bilimin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Üzerinde titizlikle çalışılarak hayata geçirilen Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi’nin iki aşaması bulunuyor. Öncelikle gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşan Bilim Elçileri, “Bilim Okuryazarlığı” başlığında formal olmayan eğitim modülleriyle tasarlanmış bir eğitime katılıyor. Ardından ilköğretim çağındaki çocukların bilime ilgi duymalarını ve bilimi sevmelerini sağlamak üzere, ilköğretim okullarında bir dizi etkinliği hayata geçiriyor. Etkinlik faaliyetleri, haftalık ders saatleri dikkate alınarak okullarda gerçekleştiriliyor. Etkinliklerde çocukların ilgisini çeken ve Bayer’in küresel iş stratejileriyle örtüşen; artan ve yaşlanan dünya nüfusu, artan enerji talebi, artan gıda ve yem ihtiyacı, artan yaşam kalitesi ve azalan kaynaklar gibi dünyanın geleceğini ilgilendiren mega trendlere farkındalık oluşturacak yedi eğlenceli deney yapılıyor.

Bayer Genç Bilim Elçileri projesinin gezici birimi olan “Bilim Tohumları Ekibi” ise Bayer’in Türkiye’deki 60. yıldönümüne özel geliştirilen bir uzantısı olarak 2014 yılında hayata geçirildi. Bilim Tohumları Ekibi, gezici bir eğitim aracı ile yola çıkarak köy köy dolaşıyor ve kırsal yerleşimdeki çocuklar ile buluşuyor. Bugüne kadar yaklaşık 67.000 km kat eden ekip 196 noktada çocuklarla buluştu.

Bayer: Daha İyi Bir Yaşam İçin BilimBayer, temel olarak sağlık ve tarımla ilgili Yaşam Bilimi alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. İnsanlığa faydalı olabilmek ve yaşam kalitesini arttırabilmek amacıyla ürün ve hizmetler geliştiren Bayer; aynı zamanda inovasyon, büyüme ve yüksek kazanma gücü ile değer yaratmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan Bayer, kurumsal vatandaş olarak sahip olduğu sosyal ve ahlaki sorumlulukların bilincindedir. 2016 yılı itibarıyla 115.200 çalışana ve 46,8 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,6 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 4,7 milyar Avro düzeyindedir. Bu verilere, 6 Ekim 2015 tarihi itibarıyla Covestro adıyla borsada bağımsız bir şirket olarak yapılandırılan ileri teknoloji polimerleri biriminin rakamları da dâhildir. Daha fazla bilgiye www.bayer.com adresinden ulaşabilirsiniz.